Eld Lyrics


Video: No video yet. Post a video for this lyrics

Lyrics:

Tekst: Grutle Kjellson 1996
F'¸ydd i flammar i tida f'¸r tid
I muspellheimens gneistrande famn
F'¸ydd til sjelas djupaste m'¸rke
F'¸r Audhumla urmor vakna
N'Â¥r augo lyser av eit hat
Eldre enn gudar og menn
D'Â¥ seer ein muspells ljos
Som ikkje mann kan temja
Den eldste kraft vil me aldri skj'¸na
Djupt ned i eldriket vil mann aldri r'Â¥
[ Eld lyrics found on http://lyrics.my ]
Sterkare enn daudens grep
Mektigare enn nomenes ljos
Klokare enn Fimbul-Tul
Meir svikfull enn F'Â¥rbautes son
Det som ein gong bar fram liv
Og gav oss v'Â¥r Moder Jord
Skal venda attende i Surts flammar
V'Â¥r lekam skal brennast ved Ragnarok
V'Â¥re sjeler bindast i Frost og Eld
Musikk: Ivar Bj'¸rnson & Grutle Kjellson 1996
(Submitted by DrkWarrior@vo.lu)