I Lenker Til Ragnarok Lyrics


Video: No video yet. Post a video for this lyrics

Lyrics:

Eiteren drypp, jorda skakar
Eg vrir meg I smerte, lenka til berget

Eg er din angst, eg er din pine.
Tema meg du freista, du fanga meg I garn.
Eg let meg ikkje rokka, eg er kaos
eg er din skam.

Eg er din '¸vste visdoms bror,
og din fiende til din d'¸yande dag.

Bunden eg er, men eg ler av deg.
Tru ikkje eg er til for 'Â¥ tena deg.

Eg er av ei verd du aldri (I ditt liv) kan skj'¸na,
for eg er vondskap, eg er urkraft.

Ein dag skal me m'¸tast p'¥ Vigridsletta.
Ein dag er eg fri for lenker og eiter.
Den dagen vil du skj'¸na kvifor eg blei til,
kvifor latteren gjallar I natta.
Den dagen skal me kjempa v'Â¥r siste kamp,
og ta kvarandre av dage.
...Sola svartnar, jord sig I hav
p'Â¥ hummelen bleiknar bjarte stjerner
R'¸yken velatr fra veldige b'¥l
H'¸gt leikar flammen
mot himmelen sj'¸l...

English translate: In Chains Untill Ragnarok
[ I Lenker Til Ragnarok lyrics found on http://lyrics.my ]

The ether is dripping, the earth is quaking
I am writhing with agony, chained to the mountain

I am your fear, I am your torment
You attemped to tame me, you caught me in nets
I will not be budged, I am chaos, I am your shame

I am your highest wisdom, and your enemy
'til your dying day

Bound I am, but I am laughing at you
Do not believe that I am here to serve you

I am from a world you can not comprehend
'Cause I am Evil I am the Primal Force

One day we shall meet at the fields of Vigrid
One we I shall be free of chains and ether
That day you will understand
The purpose of my existence
Why the laughter is roaring in the night
hat day we will fight our last battle
"nd end each other's days

The sun turns black, ground slides into the sun
Brave stars are fading in the sky
Smoke rises from great fires
The flame plays up high
Against heaven itself