Rhythm Of Life Lyrics


Video: No video yet. Post a video for this lyrics

Lyrics:

AAAAaaaaaAAAAaaaaaaAAaaaaa...
AAAAaaaaaAAAAaaaaaaAAaaaaa...
Rhythm of life...
Rhythm of your mind...[lyrics was taken from http://www.lyrics.my/artists/prodigy/lyrics/rhythm-of-life] [ Rhythm Of Life lyrics found on http://lyrics.my ]
Rhythm of life...
Rhythm of your mind...
your mind... your mind... your mind... your mind...
Wo-wo wo... wo-wo wo :)