25 Rasul LyricsLyrics:

Assolaatu 'alannabi
Wassalaamu 'alarrosul
Wal ambiya il mursaliin
Kulluhum mukromun

Selawat keatas nabi
Sejahtera keatas rasul
Nabi - nabi yang diutuskan
Mereka semua adalah mulia

Adam,
Idris,
Nuh,
Hud,
Soleh
Ibrahim,
Luth,
Ismail
Ishak,
Yaqub,
Yusuf,
Ayub,
Syuaib,
Musa,
Harun,
Zulkifli
Daud,
Sulaiman,
Ilyas,
Ilyasa',
Yunus,
Zakaria,
Yahya,
'Isa,

Wal akhiru khotimul ambiyaa
Muhammad al musthofa

Assolaatu 'alannabi
Wassalaamu 'alarrosul
Wal ambiya il mursaliin
Kulluhum mukromun

Selawat keatas nabi
Sejahtera keatas rasul
Nabi - nabi yang diutuskan
Mereka semua adalah mulia

Terangkan hati kami ya Allah
seperti hati rasulMU ya Allah

Adam,
Idris,
Nuh,
Hud,
Soleh
Ibrahim,
Luth,
Ismail
Ishak,
Yaqub,
Yusuf,
Ayub,
[ 25 Rasul lyrics found on http://lyrics.my ]
Syuaib,
Musa,
Harun,
Zulkifli
Daud,
Sulaiman,
Ilyas,
Ilyasa',
Yunus,
Zakaria,
Yahya,
'Isa,

Wal akhiru khotimul ambiyaa
Muhammad al musthofa

Assolaatu 'alannabi
Wassalaamu 'alarrosul
Wal ambiya il mursaliin
Kulluhum mukromun

Selawat keatas nabi
Sejahtera keatas rasul
Nabi - nabi yang diutuskan
Mereka semua adalah mulia

Terangkan hati kami ya Allah
seperti hati rasulMU ya Allah

Terangkan hati kami ya Allah
seperti hati rasulMU ya Allah

Adam,
Idris,
Nuh,
Hud,
Soleh
Ibrahim,
Luth,
Ismail
Ishak,
Yaqub,
Yusuf,
Ayub,
Syuaib,
Musa,
Harun,
Zulkifli
Daud,
Sulaiman,
Ilyas,
Ilyasa',
Yunus,
Zakaria,
Yahya,
'Isa,

Wal akhiru khotimul ambiyaa
Muhammad al musthofa

Selawat keatas nabi
Sejahtera keatas rasul
Nabi - nabi yang diutuskan
Mereka semua adalah mulia.....