Alasdair Mhic Cholla Ghasda Lyrics

Default

Clannad - Alasdair Mhic Cholla Ghasda


Video: No video yet. Post a video for this lyrics

Lyrics:


Alasdair Mhic o ho
Cholla Ghasda o ho
As do laimh-s' gun o ho
Earbainn tapaidh trom eile

fonn:
Chall eile i chall a ho ro
Chall eile i chall a ho ro
Chall eile huraibh ru chall a ho ro
S haoi o ho trom eile

As do laimh-s' gun
Earbainn tapaidh
Mharbhadh Tighearna
Ach-nam-Breac leat

Mharbhadh Tighearna
Ach-nam-Breac leat[lyrics was taken from http://www.lyrics.my/artists/clannad/lyrics/alasdair-mhic-cholla-ghasda] [ Alasdair Mhic Cholla Ghasda lyrics found on http://lyrics.my ]
Thiolaigeadh e
an oir an lochain

'S ged 's beag mi fhein
Bhuail mi ploc air
Chuala mi'n de
Sgeul nach b'ait leam

Chuala mi'n de
Sgeul nach b'ait leam
Glaschu a bhith
Dol 'na lasair

Glaschu a bhith
Dol 'na lasair
'S Obair-Dheathain
An deidh a chreachadh