Cruiscin Lan Lyrics


Video: No video yet. Post a video for this lyrics

Lyrics:

Nuair a gheobhas me bas na cuirigi laoi fhod me,
Tabhair go ti 'n leanna me 'gus coirigi ar bord me,
An ait a mbeidh me 'g eisteacht le na mugannai da mbualadh,
Is gur binne liom naoi n-uaire e na ceol binn na cuaiche -
'gus liontar duinn an cruiscin agus biodh se lan.

Ta cailin ar an bhaile seo agus ta si lach aereach,
Ta si lach geanamhail 'gus loinnir ar a headan;
Mac-a-samhail chan fhaca me I mbaile no I n-athrach,
Ach an pamhsai neilli bhi ar thoin na loing a lathadh[lyrics was taken from http://www.lyrics.my/artists/clannad/lyrics/cruiscin-lan] 'gus liontar duinn an cruiscin agus biodh se lan.
[ Cruiscin Lan lyrics found on http://lyrics.my ]

An dtiochfaidh tu, no 'n bhfanfaidh tu, no 'n dtiocfaidh tu a dhomhnaill,
An dtiochfaidh tu no 'n bhfanfaidh tu, no 'bhfuil do dhothan olta?
Tiocfaidh me 's ni fhtanfaidh me, is ta mo dhothan olta,
Is beidh an cailin deas agam ma glacann si mo comhairle
'gus liontar duinn an cruiscin agus biodh se lan.
Is deas a' baile an baile seo, is deas an baile cnaimhsi,
Is deise an baile an baile seo na baile ar bith 'san ait seo,
Ta siad congar aifrinn ann muilinn agus ceardchan,
's na mheanar do 'n mhnaoi oig beadh na conai ann ach raithe
Is liontar duinn an cruiscin is biodh se lan.