Dheanainn Sugradh Lyrics


Video: No video yet. Post a video for this lyrics

Lyrics:

Dheanainn s¨'gradh ris an nigh'n dubh
'n deidh dhomb 'irigh as a 'mhadainn
Dheanainn s¨'gradh ris an nigh'n dubh

Dheanainn s¨'gradh ris a' ghruagaich
Nuair a bhiodh a' sluagh nan cadal

Dheanainn s¨'gradh ris an am d¨'sgadh
'n am na si¨'il a bhith 'gham pasgadh

Di-luain an d'idh di-domhnaich
Dh'fhalbh sinn le se¨Ãƒ‚°naid a arcaibh

Bha muir gorm a'ruith fo cuinnlein
's I cur still a grunnd an aigeil

Riof 'gha ceangal 's riof 'gha fuasgladh
Muir ma guallain fuaim is fead oirr

Null ma chaolas na r¨Ãƒ‚°imh
B'fheudar dhuinn am b¨Ãƒ‚°m a leaiseadh

Null ma chaolas na fraing
Maide 'na làimh 's gaoth 'gha greasad

Dh'fheumadh p¨Ãƒ‚°rsan thigh'n a b¨'th dhith
Ged a bhiodh e cr¨'n an cairteal

Ged a bhiodh e cr¨'n an ¨Ãƒ‚°irleach
Dh'fheumadh p¨Ãƒ‚°rsan dheth thigh'n dhachaidh
[lyrics was taken from http://www.lyrics.my/artists/clannad/lyrics/dheanainn-sugradh] Dh'anfainn s¨'gradh leis an gcail'n dubh
[ Dheanainn Sugradh lyrics found on http://lyrics.my ]
Tar 'is dom 'ir' ar maidlin
Dheanainn s¨'gradh leis an gcail'n dubh

Dh'anfainn s¨'gradh leis an mbroinneal
Nuair a bheadh an pobal ina gcodladh

Dh'anfainn s¨'gradh in am dúisthe
Is in am na seolta a bheith ' bhfilleadh

D' luain tar 'is d' domhnaigh
D'infomar le sin'ad as inse orc

Bhi muir ghorm ag rith faoina coinc'n
Is ' ag baint steall as grinneall na farraigemóire

Cúrsa ' cheangal is cúrsa ' scaoileadh
Muir faoina gulainn, fuiam agus fead uirthi

Sall faoi chaol na róimbe
Ba gh' dúinn an bumaille a fhastú

Sall faoi chaol na fraince
Bhi s' faoi stiúir agus an ghaoth ' tiom'int

Ni raibh t'ad ba gh' a splaghs'il
Ar mo mhaighdean as a teacht abhaille

Nior mbiste f'ir'n a theatcht ón siopa di
Riú d' mbeadh s' coróin an cheathrú

Fiú d' mbeadh s' coróin an t-orlach
Nior mbiste f'ri'n di a theacht abhaille