Long Island Wildin' Lyrics


Video: No video yet. Post a video for this lyrics

Lyrics:

Get into groove now, something like
Givin' into my own shit, now

Could a drummer have some y'all
Could a drummer have some more
Said a drummer ain't have none
In a long time, c'mon, drummer

Bring that beat back, bring that beat back
Bring that beat back, bring that beat back
Bring that beat back, bring that beat back
Y'all wanna hear that beat, right?

One, two, one, two

Uh, Suttarakankan kankankankan takagi kan
Beat ni noseta kashi kore ichiban
So toshi gin-yu shijin groove
Meguri megutte konomachi de furu

Toyota ni honda nippon mo iroiro
Sony, chiba chiba, sonota moromoro
Dashicha irukedo rap no rokuon
Marena koto daga ima rock on

One
(One)[lyrics was taken from http://www.lyrics.my/artists/de-la-soul/lyrics/long-island-wildin] [ Long Island Wildin' lyrics found on http://lyrics.my ]
Two
(Two)
Three, four, five, six, seven
Eight, nine, ten, eleven, twelve

Thirteen jikan hikouki ni nokkari koko new york
(Oh yeah)
Bibiri jo, jo, jo
Ani shinco bose
(Oh shit)

Hora mite prince paul, maseo
Pos ni dove mo iru jan yo
Eigo de nandaka itteru yo
(Naanuu)
Rap wo site miro to
Gogo two ji studio

Hai ok
Richigi na boku ra ha mochi on time
Ee member nanka dare hitori kicha ine
Five jikan karuuku keika shite

What's up?
Wassa, wassa to renchu kimashita
Ha to kigatukya studio no naka
Yes, yes y'all, we don't stop
Konna monde minasan ikaga desho