Suka Suka LyricsLyrics:

Kekasih hatiku janganlah kau bermuram durja
Lebih baik bersepeda mengitari kota suka suka
Kekasih hatiku hilangkanlah semua duka lara

Lebih baik bersepeda mengitari kota suka suka
Lebih baik bersepeda mengitari kota suka suka

Kekasih hatiku janganlah kau bermuram durja
Lebih baik bersepeda mengitari kota suka suka
Lebih baik bersepeda mengitari kota suka suka[lyrics was taken from http://www.lyrics.my/artists/the-changcuters/lyrics/suka-suka] Lebih baik bersepeda mengitari kota suka suka

Kekasih hatiku hilangkanlah semua duka lara
Lebih baik bersepeda mengitari kota suka suka
Lebih baik bersepeda mengitari kota suka suka
Lebih baik bersepeda mengitari kota suka suka

Laa la laa la laa suka suka
Laa la laa la laa suka suka
Laa la laa la laa suka suka
Laa la laa la laa suka suka
Suka suka