Drago Mi Je Zbog Mog Starog Lyrics


Video: No video yet. Post a video for this lyrics

Lyrics:

Drago mi je zbog mog starog,
?to sam bez ?kole,
kren'o od dole i post'o car.
Dobro se se am,
posle zvuka poslednjeg zvona,
trk od ?kole do stadiona.
Bio sam sretan.
Taèno pamtim dan, trening prvi,
i: "Mali ima fudbal u krvi".
I onda: "Trèi"
i onda: "Lezi",
nekad po ki?i,
nekad po ?ezi.
To su bili te?ki dani, al' sve je pro?lo,
vreme je do?lo da vladam ja!
Moj stari veruje, mo?da preteruje,
kad ka?e da sam bolji od svih.
Drago mi je zbog mog starog,
?to sam od trnja stig'o do zvezda za tili èas.
Kad pru?im dobar meè, on vodi glavnu reè
i pita: "Dal' je selektor slep?"[lyrics was taken from http://www.lyrics.my/artists/balasevic-djordje/lyrics/drago-mi-je-zbog-mog-starog] [ Drago Mi Je Zbog Mog Starog lyrics found on http://lyrics.my ]
Drago mi je zbog mog starog,
on sada ima mo da pred svima podigne glas.
U ime sporta
ja sam glavi rekao zbogom,
pa sam slavu stekao nogom.
Takva smo sorta,
brdo love kvari nas lako
i onda djonom startuje svako.
I nema "Driblaj",
i nema "Dodaj!"
ve samo ima:
"Dobro se prodaj".
Zbogom davni ideali. Manje mi smeta
prvenstvo sveta neg' prazan d?ep.
Moj stari veruje, mo?da preteruje,
kad ka?e da sam bolji od svih.
Drago mi je zbog mog starog,
?to sam od trnja stigo do zvezda za tili èas.
Kad slabo zaigram, on pije sasvim sam
i ka?e: "Trener kriv je za sve".
Drago mi je zbog mog starog,
on sada ima mo da pred svima podigne glas.