Aloysius Lyrics


Video: No video yet. Post a video for this lyrics

Lyrics:

Silly silly saliva, sassy shear near
Silly silly saliva, sassy shear near
Silly silly saliva

She should've, she sighed the grove
Ska pop, sa pum, sa po
She should've, she sighed the grove
Ska pop, sa pum, sa po

She should've, she sighed the grove
Ska pop, sa pum, sa po
She should've, she sighed the grove
Ska pop, sa pum, sa po
She should've, she sighed the grove
Ska pop, sa pum, sa po

Silly silly saliva, sassy shear near
Silly silly saliva, sassy shear near
Silly silly saliva[lyrics was taken from http://www.lyrics.my/artists/cocteau-twins/lyrics/aloysius]
[ Aloysius lyrics found on http://lyrics.my ]
Silly silly saliva, sassy shear near
Silly silly saliva, sassy shear near
Silly silly saliva

She should've, she sighed the grove
Ska pop, sa pum, sa po
She should've, she sighed the grove
Ska pop, sa pum, sa po
She should've, she sighed the grove
Ska pop, sa pum, sa po

She should've, she sighed the grove
Ska pop, sa pum, sa po
She should've, she sighed the grove
Ska pop, sa pum, sa po
She should've, she sighed the grove
Ska pop, sa pum, sa po

Silly silly saliva, sassy shear near
Silly silly saliva, sassy shear near