Go Bananas LyricsLyrics:

Ya, I'm banana man
Ya, I'm banana man

Now
Oh, let me see you go bananas
Oh, let me see you go

I'm going nuts right now
I'm gonna, I'm gonna fruits right now

I'm gonna lose my mind
I'm gonna, I'm gonna lose my mind

Go bananas
Be like banana man
Go bananas
Be like banana man
Go bananas
Be like banana man
Go bananas[lyrics was taken from http://www.lyrics.my/artists/little-big/lyrics/go-bananas] Be like banana man

Ya, I'm banana man
Ya, I'm banana man
Ya, I'm banana man
Ya, I'm banana man
Ya, I'm banana man
Ya, I'm banana man

I'm banana man
(Banana)
(Banana)
I'm banana, I'm banana man (Banana)
I'm banana, I'm banana man (Banana)
I'm banana, I'm banana man (Banana)
I'm banana, I'm banana, I'm banana man

Ya, I'm banana man
Ya, I'm banana man
Ya, I'm banana man

Ya, I'm banana man