Nyantos Dewa Nyekala LyricsLyrics:

Sing nyidaang ngomong ape
Nyalanin hidup care jani
Sing nyidaang ngomong ape
Ape kaden keljemak gaene
Sing nyidaang ngomong ape
Jeg mejalan sambilang nunas ice

Nyen kaden ne mekade
Gumine jelek buka kekene
Yen ape kaden tatujone
Misi ngae penyakit sing dadi rame

Yan orahang keweh ngalih pipis
To nguda liu nak megarang mayuang vila
Ne ngelah vila hidupne care terjepit
Sing ade tamu terpaksa vila dilempar

Ne meli vila nak uling dijekeh ento
Mecunguh mancung ape ne matane sipit
Mekite gati pang ade dewa nyekala
Ne seken nyidaang peragatang masalah gumine jani
Pang seken tawang necen saje necen sing saje
Pang suud tiang ngugu berita ne sing saje

Ratu betara gelisang ratu tedun
Panjake sami mondong sengsare
Ratu betara gelisang ratu tedun
Panjake sami nyantos dewa nyekala
[lyrics was taken from http://www.lyrics.my/artists/ray-peni/lyrics/nyantos-dewa-nyekala] Nyen kaden ne mekade
Gumine jelek buka kekene
Yen ape kaden tatujone
Misi ngae penyakit sing dadi rame

Yan orahang keweh ngalih pipis
To nguda liu nak megarang mayuang vila
Ne ngelah vila hidupne care terjepit
Sing ade tamu terpaksa vila dilempar

Ne meli vila nak uling dijekeh ento
Mecunguh mancung ape ne matane sipit
Mekite gati pang ade dewa nyekala
Ne seken nyidaang peragatang masalah gumine jani
Pang seken tawang necen saje necen sing saje
Pang suud tiang ngugu berita ne sing saje

Ratu betara gelisang ratu tedun
Panjake sami mondong sengsare
Ratu betara gelisang ratu tedun
Panjake sami nyantos dewa nyekala

Ratu betara gelisang ratu tedun
Panjake sami mondong sengsara
Ratu betara gelisang ratu tedun
Panjake sami nyantos dewa nyekala

Ratu betara gelisang ratu tedun
Panjake sami mondong sengsara
Ratu betara gelisang ratu tedun
Panjake sami nyantos dewa nyekala