Rokkugo Lyrics


Video: No video yet. Post a video for this lyrics

Lyrics:

[All]
Rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal!
Rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal!

[Heechul]
Anmanhda manhda manhda manha
Da ippun ippun ippunida
Yoboge jogi joge boyo

[Shindong]
Yobo angyong anboyo

[Kangin]
Tongsuljibsultong sojumanbyongmanjuso
Daishimjonshimida ppo ppo ppo
Ajohdajoha subagibagsu

[Heechul]
Dashi habchanghabshida

[All]
Rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal!
Rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal!

[Eeteuk]
Niganundegani ilyoil swissu
Surisurisu mullongmullongmul
Ajohdajoha subagibagsu
Dashi habchanghabshida!

[Sungmin]
Ojedo gokkuro onuldo gokkuro
Modun gon gokkuro doragago isso
Neiri wayahe hengboge shigyega
Chekkagchekkag dorakagetji

[All]
Chekkag chekkag chekkag
One two three four five six GO!

[All]
Rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal!
Rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal!

[Eunhyuk]
Hapatakachaja-a sabamaradanaga

[Shindong]
Shib gu pal chil yuk o sa sam I il teng

[Eunhyuk]
Areso wiro dwieso aphuro

[Shindong][lyrics was taken from http://www.lyrics.my/artists/super-junior-t/lyrics/rokkugo] Modun gon gokkuro rokkugo!

[Eunhyuk]
Haraboji

[Shindong]
Halmoni

[Eunhyuk]
Ajosshi

[Shindong]
Ajumma

[Eunhyuk]
Namnyonoso chanchanchan!
Olsshigu jolsshigu

[Shindong]
Parabarabappam

[Eunhyuk]
Modun gon gokkuro rokkugo!

[Eeteuk]
Nagatda ona naodagatna
Adultari dakotdai taldura

[Sungmin]
Dagathun byorun byorun gathda

[Eunhyuk]
Jakkuman kkummankkuja

[Shindong]
Janggagan gajang shijibganjibshi
Dadoenjanggug chonggugjang doenda
Ajohdajoha subagibagsu
Dashi habchanghabshida

[Heechul]
Ojedo gokkuro onuldo gokkuro
Modun gon gokkuro doragago isso
Neiri wayahe hengboge shigyega
Chekkagchekkag dorakagetji

[All]
Chekkag chekkag chekkag
One two three four five six GO!

[All]
Rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal!
Rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal!
Ajohdajoha subagibagsu
Dashi habchanghabshida
Rokkugo! rokkugo! rokkugo!
Rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal!